بابلی ها

تمرین خط آرامی

 

تمرین خط آرامی

این یک لوح تمرین مدرسه است که با خط میخی اکدی تلفظ الفبای آرامی را شرح می دهد. لوح در اصل یک تمرین در مدرسه بوده است.
حدود 500 پ م
یافت شده از جنوب عراق

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران