بابلی ها

ابعاد زیگورات مردوک

 

ابعاد زیگورات مردوک

لوح شامل اندازه هفت طبقه زیگورات مردوک در شهر بابل است
حدود 600 تا 400 پ م
یافت شده از بابل

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران