بابلی ها

نقشه بابل

 

نقشه بابل

نقشه محله ای از بابل به نام توبا به همراه دو دروازه، دیوار داخلی وکانال آب را نشان می دهد. در پشت تبلت اندازه دقیق دیوارها نوشته شده اند.

حدود 600 تا 500 پ م
یافت شده از جنوب عراق

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

نقشه بابل

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران