بابلی ها

مجسمه سفالی گاو و درخت

 

مجسمه سفالی گاو و درخت

مجسمه سفالی گاو و درخت - کتیبه می گوید مجسمه به گولا خدای درمان از طرف سین-اِریبا هدیه شده است
حدود 1100 تا 900 پ م
یافت شده از جنوب عراق

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران