بابلی ها

نقشه دنیا به مرکزیت بابل

 

نقشه بابل

نقشه شهر بابل
رینگ دور شهر به نام رود تلخ خوانده می شد که در اصل اقیانوس است. بابل در کنار فرات قرار دارد و در کنار آن شهرهای دیگر همسایه بابل نشان داده شده اند. مثلث ها کوه های بزرگ هستند که یکی از آنها کوه آرارات است که بابلی ها اعتقاد داشتند کشیتی آنها بعد از سیل بزرگ بر فراز آرارات لنگر انداخته است.
احتمالا از سیپار کشف شده - حدود 700 تا 500 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران