آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر سومری

 
<<قبلی

کاخ شمال غربی نمرود - 865 تا 860 پ م
تکه های دیگر این طرح در موزه های بمبئی، عراق و پرینس ولز انگلیس هستند
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران