آشوری ها

هنر آشوری

کمپ آشوری

کاخ مرکزی نمرود - 728 پ م
حملات تیگلات پیلسر سوم به جنوب بین النهرین. یک ماشین قلعه کوب در کنار قلعه فتح شده قرار دارد. آشوری ها در حال نوشتن غنایم هستند. مردم و دامها در حال کوچ دادن هستند.
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران