آشوری ها

هنر آشوری

 

کمپ آشوری

کاخ مرکزی نمرود - 728 پ م
با توجه به درختان خرما احتمالا اینجا بابل است. ماشین قلعه کوب آشوری
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران