آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری

 
<<قبلی

خشت پخته کتیبه دار - نمرود دوره زمانی 859تا824 پیش از میلاد
موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران