آشوری ها

هنر آشوری

حمله به شهر کاخ شمال غربی نمرود 865 تا 860 پ م
نبرد آشوریان با کالسکه جنگی- شهر دمشن در میان باغهای انگور است
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران