آشوری ها

هنر آشوری

nimrud-court

قلعه کوب آشوری

کاخ شمال غربی نمرود 865 تا 860 پ م
صحنه حمله به شهر با تکنیکهای فتح قلعه آشوری شامل حفر تونل، تخریب دیوار، برجک و نردبان
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران