آشوری ها

هنر آشوری

 

شیر در حال مرگ

شیر در حال مرگ - شیر تیر خورده در حال استفراغ خون است. این تکه از یک قطعه بزرگتر صحنه شکار شیر کنده شده است
حدود 645 - دوره آشوربانیپال - کاخ شمالی نینوا
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران