آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری - نمرود

 
<<قبلی

پلاک از عاج با طرح زن نشسته و گاو بالدار- قلعه شلمانصر نمرود- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران