آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری - نمرود

 
<<قبلی

کاخ شمال غربی نمرود 865 تا 860 پ م
موجود تخیلی محافظ
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران