آشوری ها

هنر آشوری

 

قالب گیری طلسم

 
<<قبلی

قالب سنگی برای ساخت طلسم با آهن مذاب - نینوا
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران