آشوری ها

هنر آشوری

هنر آشوری

<<قبلی

طرح های روی دیوار کاخ جنوب غربی در نینوا
دشمن، احتمالا ارمنی یا کلدانی، از قایق هایی ساخته شده از نی استفاده می کند. بیشتر آنها دستگیر شده اند و با دامهایشان به سمت آشوری ها برده می شند تا غنایم توسط آنها و شاه شمرده شود
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران