هنر آشوری

 

 

هنر آشوریهنر آشوری

هنر آشوری

هنر آشوری

هنر آشوری

 
<<قبلی

کاخ جنوب غربی نینوا - 700 تا 692 پ م - مراحل ساخت کاخ سناخریب
نحوه حمل الوار با گاری
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران