هنر سومری

 

قایق آشوری

 
<<قبلی

کاخ جنوب غربی نینوا - مراحل ساخت کاخ سناخریب
یکی از قایق های آشوری ها
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران