اولین استقرارها در بین النهرین

تل ارپاچیه - عربیجه

 

تل ارپاچیه با ارتفاع 5.5 متر از سطح دشت، در کنار شهر موصل قرار دارد و به تپه گاورا(غاورا) نزدیک است. در حفاری های ابتدای قرن بیستم آثار مختلف از فرهنگ حلف و عبید در این منطقه کشف شدند. ظاهرا ساخت سفال در این منطقه رونق داشته است. انواع سفال از دوره های مختلف حلف در این منطقه یافت شده است.

 
 

   
اطلس تاریخ ایران