صفحه اصلی

غارهای بودایی آجانتا

 

 

غارهای آجانتا شامل ۳۰ غار زیبا پر از نقاشیها و حجاری های مذهبی است که بیشتر آنها درباره بودا است در ۴۰ کیلومتری شهر جالگائون هندوستان قرار دارد. کندن این غارها از قرن دوم پیش از میلاد شروع شده است.
در دوران گوپتا -قرن پنج و شش میلادی-، غارهای پر از نقش و نگار دیگری به غارهای پیشین اضافه شد.
 
تصاویر از منابع مختلف اینترنتی

غارهای بودایی آجانتا

غارهای بودایی آجانتا

غارهای بودایی آجانتا

غارهای بودایی آجانتا

 
اطلس تاریخ ایران