ساسانیان

مسجد سلیمان

 

مسجد سلیمان شهری زیبا است كه در دل كوههای شمالی دشت خوزستان آرمیده است. اولین چاه نفت ایران در این شهر به نفت رسید و هنوز هم این شهر از مراكز مهم استخراج نفت است . درون حیاط خانه های این شهر گاز از زمین خارج میشود و اهالی آنرا آتش میزنند و به این ترتیب اجاق همیشه روشن دارند. این خاصیت طبیعی بعید نیست زمانی برای آتش همیشه روشن آتشگاههای زرتشتی ایران باستان استفاده میشده است .اهالی میگویند كورش كبیر در این شهر به دنیا آمده است ،البته این حرف مستند نیست همانطوركه شهرایذه را محل تولد كورش میدانند.این شهر درون دره قرار دارد و بر كوه غربی كه شهر را احاطه كرده است آثار متعددی از بناهای باستانی دیده میشود كه متاسفانه هنوز حفاری علمی قابل توجهی روی آنها انجام نشده است و حتی زمان آنرا نمی توان به درستی حدس زد. نمای شهر از روی این تپه در عكس زیر مشخص است

 

مسجد سلیمانمسجد سلیمانمسجد سلیمان

صفه عظیمی بر روی این تپه قرار دارد كه به گفته نگهبانان آنجا به عهد ساسانی تعلق دارد.بر روی صفه آثار چندین كاخ به چشم میخورد و در قله تپه های مشرف بر آن نیز آثار بناهای باستانی دیگری دیده میشود كه نشان از اهمیت این منطقه در دوران باستان دارد. این صفه همانطور كه در عكسها مشخص است بر كل منطقه مسجد سلیمان تسلط دارد و وقتی از آنجا به اطراف نگاه میكنید دشت وسیعی به چشم می خورد. پلكانی در كنار صفه قرار دارد كه بازدید كنندگان را به روی صفه هدایت میكند. از زمان ساخت این پلكان سنگی دقیقی در دست نیست. صفه تاریخی مسجد سلیمان بیش از همه با كف پای پسران مسجد سلیمانی آشنا است زیرا به دلیل مسطح بودن تبدیل به زمین فوتبال آنها شده است. از این منطقه آثاری متعلق به دوره های هخامنشی،سلوكی،اشكانی و ساسانی به دست آمده است كه در موزه های شوش و موزه بریتانیا در لندن قرار دارند

مسجد سلیمان

مسجد سلیمان
مسجد سلیمان مسجد سلیمان

آتشكده مسجد سلیمان
در قسمتی از تپه كه هم اكنون بر شهر مشرف است اثری از یك آتشكده دیده میشود.این آتشكده كه احتمالا ساسانی بوده است پس از اسلام قداست خود را حفظ كرده است و هم اكنون نیز اهالی محل برای زیارت به آنجا میروند و شمع روشن میكنند و حاجت می طلبند. نكته جالب توجه اینكه سلیمان نامی است كه زرتشتیان پس از حمله اعراب به ایران به مناطق مقدس خود نسبت دادند تا آنرا از تخریب نجات دهند ،مانند مقبره كورش كه سالها به قبر مادر سلیمان مشهور بود . چه بسا نام مسجد سلیمان نیز با همین استدلال بوجود آمده باشد و منظور از مسجد همین آثار باستانی باشد كه بر روی تپه قرار دارند . این محل از نظر اهالی تاریخ محلی زیارتی و مقدس بوده است


سر مجسمه اشکانی - کشف شده در سال 1391

پایه ستون اشكانی كه در موزه لندن نگه داری میشود

قسمتی از یك سر ستون اشكانی

دو پایه ستون اشكانی مسجد سلیمان كه در موزه شوش نگه داری میشوند

اطلس تاریخ ایران
تصاویر : حمید صدقی نژاد