كاری از حمید صدقی نژاد و پگاه آب آراسته
شامل پژوهش و تحقیق- سفر و تهیه تصاویر -نوشتن متن - تولید نرم افزار
فهرست مراجع

منابع مكتوب

ایران از آغاز تا اسلام - رومان گیرشمن ترجمه محمد معین

هزاره های گمشده -اثر دكتر پرویز رجبی

از زبان داریوش - اثر خانم هاید ماری كخ ترجمه دكتر پرویز رجبی

Daily Life in Ancient Mesopotamia by Karen Rhea Nemet-Nejat

كتیبه های فارسی باستان - رضا مرادی غیاث آبادی

تاریخ ماد - دیاكونوف ترجمه كریم كشاورز

شوش كهن ترین مركز شهر نشینی جهان - اثر دكتر عزت الله نگهبان

ایران در پیش از اسلام - صادق شهمیرزادی

شهر های ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان - اثرن‌پیگولو سكایا ترجمه عنایت الله رضا

The archaeology of Elam - D. T. Potts - Cambridge university press

آثار تاریخی ایران -استاد سیف الله كامبخش فرد

ome &​ Parthia : power, politics and profit /​ by Daryn Graham 9781484045664
Ancient Mosaics by Roger Ling

طرحها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی - نگارش محمد رضا ریاضی

راهنماهای گردشگری استانهای كشور سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

The Origins of State Organizations in Prehistoric Highland Fars, Southern Iran

هخامنشیان - اثر آملی كورت ترجمه مرتضی ثاقب فر

دایره المعارف فارسی امروز مصاحب

تمدن اورارتو - بوریس پیوتروفسكی ترجمه رشید برناك

شوشتر در گذر زمان - محمد تقی زاده

فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

مجموعه آثار معماری سنتی ایران - چاپخانه سازمان جغرافیایی كشور

كتیبه های پهلوی كازرون- دكتر سیروی نصراله زاده

یافته های تازه از ایران باستان- پروفسور هینتس- ترجمه دكتر پرویز رجبی

تاریخ ایلام-پیر آمیه ترجمه دكتر شیرین بیانی

هخامنشیان - اثر مری بویس ترجمه همایون صنعتی زاده

مجموعه سیمای میراث فرهنگی

نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشید- اثر مایكل رف ترجمه هوشنگ غیاثی نژاد

سفال و سفالگری در ایران - اثر سیف الله كامبخش فرد

مجموعه ایرانگردی نشر ایرانگردان-اثر آقای زنده دل

تخت سلیمان - اثر هانس هنینگ فون دراوستن ترجمه فرامرز نجد سمیعی

جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی - اثر لسترنج ترجمه محمود عرفان

 

با تشكر فراوان از حمایتها و راهنماییهای آقای دكتر پرویز رجبی

معماری ایران- اثر آ پوپ ترجمه غلامحسین صدری افشار

كتیبه های پهلوی كازرون - اثر دكتر سیروس نصرالله زاده

خاستگاه پارتها - اثر بوهدان فیلیپ لوزینسكی ترجمه رقیه بهزادی

شاهنشاهی ساسانی - اثر تورج دریایی تمدن اورارتو بوریس پیوتروفسكی هنر ایران - اثر رومان گیرشمن ترجمه عیسی بهنام
رصدخانه خورشیدی تخت جمشید - اثر رضا مرادی غیاث آبادی Daily Life of the Ancient Greeks (Greenwood Press "Daily Life Through History") (Greenwood Press "Daily Life Through History") 2nd Edition بیشاپور - اثر رومان گیرشمن ترجمه اصغر كریمی

مراجع اینترنتی

www.livius.com
www.parthia.com
www.isna.ir
www.iranica.com
caisسایت رسمی
وبلاگهای محلی شهرهای مختلف ایران

مراجع تصویری

تصاویری كه در زیر آنها نام عكاس نوشته نشده است توسط آقای حمید صدقی نژاد عكاسی شده اند .بقیه تصاویر كه از منابع دیگر تهیه شده اند شامل ذكر نام عكاس یا سایت اینترنتی هستند

پشتیبانی و تداركات: جمعیت غیر دولتی تخت جمشید

با همكاری گروه بناهای تاریخی فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و اعضای جمعیت غیر دولتی ایرانگردان جوان

با تشكر ازخانم پروین فخاری نیا - ‌سام رجبی،افشین ایران پور، میلاد زنده نام ، غزل باباشاهی، هومن جلیلیان و محسن موسوی