مداخل ناقص موجود در اطلس

زمان تکمیل

محل

دوره

موضوع

نام

ردیف

 

 

گوتیان

نقش برجسته

نقش برجسته هورین شیخان

1.        

 

سرپل ذهاب

کاسی ها

سنگ نوشته

سنگ نوشته مردوك آپال ایدین

2.        

 

سقز

مانایی

محوطه تاریخی

تپه زیویه

3.        

تیر 1390-بدون تصویر

بوکان

مانایی

محوطه تاریخی

تپه قلایچی

4.        

 

آذربایجان

اورارتو

کتیبه

کلی شین

5.        

 

سراب

اورارتو

کتیبه

نشت بان

6.        

 

ورزقان

اورارتو

کتیبه

سقندل

7.        

 

میاندواب

اورارتو

کتیبه

داش تپه

8.        

 

آذربایجان غربی

اورارتو

کتیبه

چشمه بولاغی

9.        

 

اشنویه

اورارتو

کتیبه

قلات گاه

10.    

 

اهر

اورارتو

کتیبه

شیشه

11.    

 

عجب شیر

اورارتو

کتیبه

جوان قلعه

12.    

 

بسطام کلیبر

اورارتو

کتیبه

روسا

13.    

 

ماکو

اورارتو

محوطه تاریخی

بام فرهاد

14.    

 

مرز نخجوان

اورارتو

محوطه تاریخی

قلعه وهرام

15.    

 

ماکو

اورارتو

محوطه تاریخی

دانالو

16.    

 

قره ضیا الدین

اورارتو

محوطه تاریخی

تپه قره ضیا الدین

17.    

 

جلفا

اورارتو

محوطه تاریخی

گاوور

18.    

 

سلماس

اورارتو

محوطه تاریخی

هدار

19.    

 

سلماس

اورارتو

محوطه تاریخی

هفتوان

20.    

 

قوشچی

اورارتو

قلعه و دیوار کند

کاظم باشی

21.    

 

سلماس

اورارتو

قلعه سنگی

زنجیر قلعه

22.    

 

ارومیه

اورارتو

قلعه سنگی

فرهاد زاغه سی

23.    

 

مراغه

اورارتو

قلعه

گوجور قلعه

24.    

 

ارومیه

اورارتو

محوطه استقراری

اسماعیل آقا

25.    

 

چالدران

اورارتو

قلعه

قلعه حیدری

26.    

 

چالدران

اورارتو

قلعه

تورکی قلعه

27.    

 

چالدران

اورارتو

قلعه

خراب آغل

28.    

 

خوی

اورارتو و دوره های بعدی

قلعه

قیز قلعه

29.    

 

بسطام

اورارتو

تقسیم آب

الهوردی کند

30.    

 

ارومیه

اورارتو اشکانی ساسانی

قلعه

قلات

31.    

 

بند ارومیه

اورارتو

تقسیم آب

پالو

32.    

 

دره قاسملو

اورارتو

سد و تدفین صخره ای

سد خان درسی

33.    

 

کامیاران

آشوری

سنگ نگاره

تنگی ور

34.    

 

مهران

آشوری

سنگ نگاره

گل گل ملکشاهی

35.    

 

روستای بقبقو خراسان

پارینه سنگی

محوطه استقراری

کشف رود

36.    

 

لدیز سیستان

پارینه سنگی

محوطه استقراری

لدیز

37.    

 

کاگیا کرمانشاه

پارینه سنگی

محوطه استقراری

کاگیا

38.    

 

خرم آباد

پارینه سنگی

غار

کنجی

39.    

 

خرم آباد

پارینه سنگی

غار

قمری

40.    

 

خرم آباد

پارینه سنگی

غار

ارجنه

41.    

 

کوهدشت لرستان

پارینه سنگی

محوطه استقراری

هومیان

42.    

 

پل باریک سیمره

پارینه سنگی

پناهگاه سنگی

هولیلان

43.    

دی 1390-بدون تصویر

ارومیه

پارینه سنگی

غار

تمتمه

44.    

 

بیستون

پارینه سنگی

غار

خر

45.    

 

بیستون

پارینه سنگی

غار

ورواسی

46.    

 

بیستون

پارینه سنگی

غار

مر تاریک

47.    

 

بیستون

پارینه سنگی

غار

مر آفتاب

48.    

 

بیستون

پارینه سنگی

غار

مر دودور

49.    

 

رود کور فارس

پارینه سنگی

غار

اشکفت گاوی

50.    

 

بیرجند

پارینه سنگی

غار

خونیک

51.    

 

دریاچه مهارلو

پارینه سنگی

غار

اشکفت قادی

52.    

 

ارومیه

نوسنگی

محوطه باستانی

دالما تپه

53.    

 

حسنلو

نوسنگی

محوطه باستانی

پیزدلی

54.    

 

کرمان

نوسنگی

محوطه باستانی

تل ابلیس

55.    

 

نورآباد

ماد

محوطه باستانی

تپه باباجان

56.    

 

مرودشت

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه موشکی

57.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

موسیان

58.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

خزینه

59.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

فخر آباد

60.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

چغا سفید

61.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

اشرف  آباد

62.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه سبز

63.    

 

قزوین

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه زاغه

64.    

 

لالی

پارینه سنگی

غار

پبده

65.    

 

خرم آباد

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه نور آباد

66.    

 

دهلران

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه علی کش

67.    

 

دزفول

نوسنگی

محوطه باستانی

چغا بنوت

68.    

 

دزفول

نوسنگی

محوطه باستانی

چغا میش

69.    

 

شوش

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه جعفر آباد

70.    

 

اسد آباد

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه سه گابی

71.    

 

زابل

نوسنگی

محوطه باستانی

شهر سوخته

72.    

 

کوهدشت

نوسنگی

محوطه باستانی

سرخدم لکی

73.    

 

کرمانشاه

نوسنگی

محوطه باستانی

گنج دره

74.    

 

کرمانشاه

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه گوران

75.    

 

گرگان

نوسنگی

محوطه باستانی

تورنگ تپه

76.    

 

کرمان

نوسنگی

محوطه باستانی

شهداد

77.    

 

کوهدشت

نوسنگی

محوطه باستانی

برد اسپید

78.    

 

ارومیه

نوسنگی

محوطه باستانی

کردلر تپه

79.    

 

حسنلو

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه حاجی فیروز

80.    

 

ساوجبلاغ

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه اسماعیل آباد

81.    

 

ساوجبلاغ

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه ازبکی

82.    

 

شهریار

نوسنگی

محوطه باستانی

قره تپه

83.    

 

نهاوند

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه عبدالحسین

84.    

 

کرمانشاه

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه سراب

85.    

 

کرمان

نوسنگی

محوطه باستانی

تپه یحیی

86.    

 

گنبد کاوس

نوسنگی

محوطه باستانی

یاریم تپه

87.    

 

بهشهر

فرا پارینه سنگی

غار

غار علی تپه

88.    

 

حسنلو

نوسنگی

محوطه باستانی

دینخواه

89.    

 

فهلیان

ایلامی

نقش برجسته

کورانگون

90.    

 

ایذه

ایلامی

نقش برجسته

شهسوار

91.    

 

بهبهان

ایلامی

محوطه باستانی

ارجان

92.    

 

شوش

ایلامی

محوطه باستانی

هفت تپه

93.    

 

مهاباد

مادی

محوطه باستانی

اندرکش

94.    

 

پاوه

مادی

گوردخمه

روانسر

95.    

 

بیستون

مادی

گور دخمه

برناج

96.    

 

سر پل ذهاب

مادی

گور دخمه

دیره

97.    

 

تخت جمشید

هخامنشی

کتیبه هخامنشی

کتیبه های متعدد

98.    

 

شوش

هخامنشی

کتیبه هخامنشی

کتیبه های متعدد

99.    

 

بیستون

هخامنشی

کتیبه هخامنشی

کتیبه های متعدد

100.  

 

نقش رستم

هخامنشی

کتیبه هخامنشی

کتیبه های متعدد

101.  

 

همدان

هخامنشی

کتیبه هخامنشی

کتیبه های متعدد

102.  

 

ممسنی

هخامنشی

محوطه استقراری

لیدوما

103.  

 

ارسنجان

هخامنشی

گوردخمه

ایوان قدمگاه

104.  

 

زابل

هخامنشی

محوطه استقراری

دهانه غلامان

105.  

 

ممسنی

هخامنشی

گور دخمه

داود دختر

106.  

 

نهاوند

سلوکی

سنگ نوشته

سنگ نوشته آنتیوخوس سوم

107.  

 

محلات

سلوکی

معبد

خورهه

108.  

 

نهاوند

سلوکی

معبد

لا او دیسه

109.  

 

بیرجند

اشکانی

سنگ نگاره

کال جنگال

110.  

 

فیروز آباد

اشکانی

سنگ نگاره

سنگ نگاره قیر و کارزین

111.  

 

ایذه

اشکانی

سنگ نگاره

خونگ اژدر

112.  

 

کهگیلویه

اشکانی

سنگ نگاره

تنگ سروک

113.  

 

ایذه

اشکانی

سنگ نگاره

خونگ کمال وند

114.  

 

ایذه

اشکانی

سنگ نگاره

خونگ یار علی

115.  

 

ایذه

اشکانی

سنگ نگاره

تنگ شیوند

116.  

 

ایذه

اشکانی

سنگ نگاره

تنگ باجول

117.  

 

شوشتر

اشکانی

شهر باستانی

دستوا

118.  

 

جزیره خارک

اشکانی

معبد

معبد خارک

119.  

 

مرودشت

اشکانی

گورستان

چشمه سار

120.  

 

داراب گرد

ساسانی

سنگ نگاره

سنگ نگاره شاپور

121.  

 

آباده

ساسانی

سنگ نگاره

تنگ براق

122.  

 

نور آباد

ساسانی

سنگ نگاره

سراب بهرام

123.  

 

 

ساسانی

سنگ نگاره

سراب قندیل

124.  

 

برمی دیلک

ساسانی

سنگ نگاره

سنگ نگاره کرتیر

125.  

 

جره

ساسانی

سنگ نگاره

سر مشهد

126.  

 

کردستان

ساسانی

سنگ نگاره

پایکولی

127.  

 

بیرجند

ساسانی

سنگ نگاره

لاخ مزار

128.  

 

سیوند

ساسانی

سنگ نگاره

تنگ خشک

129.  

 

کازرون

ساسانی

کتیبه

میدانک

130.  

 

کازرون

ساسانی

کتیبه

مشتان

131.  

 

بیشاپور

ساسانی

کتیبه

حسین آباد

132.  

 

کازرون

ساسانی

کتیبه

گلی بر مزاری

133.  

 

بیشاپور

ساسانی

کتیبه

تل اسپید

134.  

 

بیشاپور

ساسانی

کتیبه

کتیبه 1 تا 6

135.  

 

گلستان

ساسانی

دیوار گلی

دیوار گرگان

136.  

 

داراب

ساسانی

شهر ساسانی

داراب گرد

137.  

 

درگز

ساسانی

آتشکده

بندیان

138.  

 

آهار

ساسانی

آتشکده

قصران

139.  

 

شهریار

ساسانی

آتشکده

تخت رستم

140.  

 

بهشهر

ساسانی

آتشکده

کوسان

141.  

 

دامغان

ساسانی

آتشکده

صبح

142.  

 

طارم

ساسانی

آتشکده

الزین

143.  

 

طارم

ساسانی

آتشکده

پیرچم

144.  

 

طارم

ساسانی

آتشکده

تشویر

145.  

 

ساوه

ساسانی

آتشکده

نویس

146.  

 

آمل

ساسانی

آتشکده

چاکسر

147.  

 

نجف آباد

ساسانی

آتشکده

آتشگاه

148.  

 

سه گنبدان کهگیلویه

ساسانی

آتشکده

گل سرخدان

149.  

 

نطنز

ساسانی

آتشکده

آتشکده

150.  

 

اراک

ساسانی

آتشکده

برزو

151.  

 

تفت

ساسانی

آتشکده

سرده

152.  

 

کاشان

ساسانی

آتشکده

خرمدشت

153.  

 

رباط ترک اراک

ساسانی

آتشکده

آتشکو

154.  

 

سبزوار

ساسانی

آتشکده

برزین مهر

155.  

 

سیروان

ساسانی

آتشکده

سیروان

156.  

 

گناباد

ساسانی

آتشکده

گناباد

157.  

 

نیشابور

ساسانی

آتشکده

نیشابور

158.  

 

زابل

ساسانی

آتشکده

کرکوی

159.  

 

سبزوار

ساسانی

آتشکده

میر مظفر

160.  

 

کوه خواجه زابل

ساسانی

آتشکده

آتشکده کوه خواجه

161.  

 

سراب

ساسانی

آتشکده

آغمیون

162.  

 

داراب

ساسانی

آتشکده

آذرجو

163.  

 

فسا

ساسانی

آتشکده

قمپ

164.  

 

داراب

ساسانی

آتشکده

مسجد سنگی

165.  

 

کازرون

ساسانی

آتشکده

جره

166.  

خرداد90

سوادکوه

ساسانی

معبد میترایی و قلعه

کنگلو

167.  

 

خرم آباد

ساسانی

معبد میترایی

بابا عباس

168.  

 

دهلران

ساسانی

آتشکده

میمه

169.  

 

سرابله

ساسانی

آتشکده

موشکان

170.  

 

ایوان

ساسانی

آتشکده

سیاهگل

171.  

 

شیراز

ساسانی

آتشکده

صمیکان

172.  

 

فیروز آباد

ساسانی

آتشکده

کنار سیاه

173.  

 

رکن آباد لامرد

ساسانی

آتشکده

لامرد

174.  

 

مهران

ساسانی

آتشکده

قینقر

175.  

 

کرمانشاه

ساسانی

آتشکده

شیان

176.  

 

ارومیه

ساسانی

آتشکده

تمر

177.  

 

چم بور شیروان

ساسانی

آتشکده

قلعه سام

178.  

 

مرند

ساسانی

آتشکده

میانه

179.  

 

خیر آباد کهگیلویه

ساسانی

آتشکده

خیر آباد

180.  

 

کلم ایلام

ساسانی

آتشکده

کلم

181.  

 

اردبیل

ساسانی

آتشکده

نیر

182.  

خرداد90

بومهن

ساسانی

قلعه

قلعه گل خندان

183.  

پاییز 90 دماوند اشکانی ساسانی تپه تاریخی ولیران

184.

 

مداخلی که باید به اطلس اضافه شوند

زمان تکمیل

محل

دوره

موضوع

نام

ردیف

 

حاجی لر مینو دشت

اشکانی

قلعه

قلعه ماران

1.        

 

روستای رباط سفید

ساسانی

آتشکده

بازه هور

2.        

 

روستای گیسور گناباد

ساسانی

آتشکده

آتشکده گناباد

3.        

 

روستای مهر سبزوار

ساسانی

آتشکده

برزین مهر

4.        

 

کاشمر

ساسانی-طبیعی

آتشکده با گاز طبیعی

غار آتشکده

5.        

 

روستای گلیان شیروان

ساسانی

قلعه

غار کافر قلعه

6.        

 

روستایکلاته سنجر اسفراین

ساسانی

بند و پل

بند مهار

7.        

 

محله اسفنجان سمنان

ساسانی

آتشکده

آتشکده سمنان

8.        

 

سمنان

محوطه تاریخی

میدان دلازیان

9.        

 

اردکان

ساسانی

آتشکده

پیر هریشت

10.    

 

عقدا

ساسانی

آتشکده

عقدا

11.    

 

میبد

ساسانی

قلعه

نارین قلعه

12.    

 

ندوشن

پیش از تاریخ

سنگ نگاره

سنگ نگاره کوه سرخ

13.    

 

مهریز

پیش از تاریخ

سنگ نگاره

ارنان

14.    

 

ابرند آباد

ساسانی

قلعه

قلعه ابرند آباد

15.    

 

نصر آباد پیشکوه

پیش از تاریخ

سنگ نگاره

کوه هبخته

16.    

 

اصفهان

ساسانی

پل

پل شهرستان

17.    

 

کرمان

موزه

آثار مختلف

موزه کرمان

18.    

 

للافت

هخامنشی ساسانی

چاه

چاههای لافت

19.    

 

لافت

هخامنشی

اسکله

اسکله لافت

20.    

 

بندرعباس

ساسانی

محوطه تاریخی

محله قدیمی سورو

21.    

 

قشم دره کولغان

ساسانی

سد

سد بالاتل

22.    

 

بندر لنگه

هخامنشی

قلعه

قلعه لشتان

23.    

 

بوشهر

هخامنشی

مقبره

گور دختر

24.    

 

برازجان

هخامنشی

مقبره

کاخ کورش

25.    

 

سعد آباد برازجان

ماد-ساسانی

غار و قلعه

غار چهل خانه

26.    

 

روستای حیدری خورموج

-