ردپای اولین انسان

نمودار

 

 

 

 

 

 

ردپای انسان از 3.5 میلیون سال پیش در تانزانیا- ردپا در خاکستر آتشفشان بر جا مانده که پس از تماس با آب باران همانند بتن سفت شده است.

تصویر بعدی>>
اطلس تاریخ ایران

تصویر: The times archaeology of the world