ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تاریخ نوشتن در بین النهرین

 
 

لوح دارای اعداد - نشاندهنده مقادیر گندم و جو

حدود 3300 تا 3100 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از منطقه اوروک
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد