ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

دوره جمدت نصر

 
 

دو سنگ که احتمالا با هم در ارتباط بوده اند و سند مالکیت زمین را نشان می دهند

حدود 3000 تا 2900 پ م اواخر دوره جمدت نصر
یافت شده از منطقه تل اوغیر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد