ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

در یک ظرف به همراه اثر مهر

 
 

در یک ظرف به همراه اثر مهر - دارای سوراخ است تا از آن طناب رد شود و احتمالا به ظرف متصل بوده است

حدود 3300 تا 3000 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از منطقه نینوا
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد