ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

مهر استوانه ای

 
 

مهر استوانه ای - فردی که هدبند دارد به گوسفندان دسته های گل می دهد تا بخورند

حدود 3300 تا 3000 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از منطقه اوروک
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد