ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

مهر استوانه ای

 
 

مهر استوانه ای زن نشسته با سمبل عنکبوت که می تواند خدای بافندگی به نام اوتتو باشد

حدود 3000 پ م
دوره جمدت نصر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد