ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط تصویری بر روی سنگ

 
 

خط تصویری بر روی سنگ
نشانه ها بیانگر سر آدم، داس، پا، دست و اعداد 1 و 2 و 3 هستند

حدود 3300 تا 3100 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از منطقه کیش عراق
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد