ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط تصویری - تل براک

 
 

خط تصویری شامل نشانه گوسفند و بز به همراه نشانه عدد

حدود 3300 تا 3100 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از تل براک
نمونه های اصلی در موزه دیر زور قرار دارند. نمونه بریتیش موزه مدل ساخته شده است
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد