ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

لیست شاهان سومری

 
 

لیست شاهان سومری- لوحی مکعب شکل ایستاده است که در چهار طرف خود نوشته دارد.
جزییات بیشتر را در ویکیپدیا ببینید.