ايران در پيش از تاريخ

پزشکی دنیای باستان

 

 

 

لوح های پزشکی بین النهرین باستان

پزشکی دنیای باستان
 
 

متن پزشکی شامل نام گیاهان دارویی و سبزیجات
حدود 600 تا 400 پ م
احتمالا از بابل
برخلاف متون دیگر پزشکی که مربوط به کتابخانه هستند، این متن متعلق به یک پزشک بوده که از متن دیگری یک کپی برای مصرف شخصی برداشته است

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد