ايران در پيش از تاريخ

پزشکی دنیای باستان

 

 

 

لوح های پزشکی بین النهرین باستان

پزشکی دنیای باستان
 
 

متن پزشکی بابلی در مورد نازایی و حاملگی
حدود 600 تا 400 پ م
احتمالا از بابل

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد