اطلس تاریخ ایران  
 

جرم و قضاوت دنیای باستان


بین النهرین

 

 

 

 

 

یونانیان

جرمهایی که در آتن ثبت شده اند عبارتند از دزدی، تجاوز، قتل وزورگیری. منبع این اطلاعات نوشته های دادگاههای آتن است.
در آتن پلیس دایمی وجود نداشت. اگر جرمی در آتن اتفاق می افتاد کسی که ضربه خورده بود مسئول دستگیر فرد مجرم بود. این قانون برای مردم معمولی مخصوصا سالخورده ها و افراد آسیب پذیر خیلی سخت بود. اگر هم آنها قادر به دستگیری فرد خطاکار نبودند باید فرد پرزوری را استخدام می کردند تا فرد خطاکار را دستگیر کند و به دادگاه بیاورد. جریمه دستگیری فرد بی گناه 1000 درهم بود بنا براین مردم معمولی جرئت نداشتند جرمهایی را که توسط مردم پرنفوذ انجام می شد را گزارش کنند و آنها را دستگیر کنند چرا که در آخر کار بی گناهی فرد پرنفوذ ثابت می شد و 1000 درهم از فرد شاکی گرفته می شد.

یک دادگاه تاریخی معرف اتن دادگاه سقراط است. در 399پ م دادگاهی سقراط را به خاطر معرفی خدایان جدید به جوانان محاکمه کرد. جرم سقراط هفتاد ساله عبارت بود ازعبادت نکردن خدای آتن و معرفی خدایانی که در جایگاه خدا نبودند. سقراط چند سالی بود که در مراسم مذهبی سالانه شهر شرکت نمی کرد. شرکت کنندگان در این فستیوال خود را به عنوان شهروندان خوب و وفادار آتن معرفی می کردند.
در نهایت سقراط که سخنور ماهری بود نظر هییت ژوری شصت نفره آتن را طوری به نفع خود برگرداند که اکثریت رای به بی گناهی او دادند.

در یونان زندان مرسوم نبود. تنها افرادی را زندانی می کردند که به آنها حکم اعدام می دادند. این افراد را چند روز قبل از اعدام در زندان نگه می داشتند. زندان شهر آتن دوازده سلول داشت.

مایا و آزتکها

 

مصری ها

در مصر باستان محکومیت جرم ها معمولا به کار در معادن و حمل کالاهای سنگی بزرگ ختم میشد. حکم دزدی از معابد و مقابر مرگ بود.

بوداییها

 

ایران

 

وایکینگها

 

روم

امپراتور روم دیکلتیان 284-305 میلادی مسیحیت را یک تهاجم فرهنگی به روم می دانست و مسیحیان را جلوی شیر می انداخت. آنها که سلاحی برای دفاع نداشتند توسط حیوان وحشی خورده می شدند.
برده های رومی هم وقتی در حین فرار دستگیر می شدند زنده زنده سوزانده می شدند یا اینکه جلوی شیر انداخته می شدند.

چین

در چین حکم قتل همسر اعدام به روش برش آرام اعضای بدن بود. قتل همسر یکی از بدترین جرایم به حساب می آمد.

منابع:
500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press

Daily Life of the Ancient Greeks (Greenwood Press "Daily Life Through History") (Greenwood Press "Daily Life Through History") 2nd Edition