هفت تپه

 

این محوطه باستانی در 15 كیلومتری جنوب شرقی شهر شوش قرار دارد و در اصل از 14 تپه تشكیل شده كه به دوره ایلامی میانه یعنی 15 قرن پیش از میلاد تعلق دارند. در این منطقه حین عملیات ساختمانی قسمتی از یك دیوار خشتی و طاق آجری نمایان شد و پس از انجام حفاری های علمی، آثار زیادی از دوره ایلامی از دل خاك بیرون آمد. یكی از آرامگاههایی كه حفاری شد به گفته دكتر نگهبان آرامگاه تپتی آهار و ملكه او است. این موضوع در سنگ نوشته ای كه در محوطه آرامگاه بود نوشته شده است. در این آرامگاه حدود بیست و یك اسكلت وجود داشت. پس از هر تدفین در آرامگاه با آجر بسته می شد و در تدفین بعدی دوباره آنرا باز می كردند. به طور كلی در این منطقه گورهای جمعی، مقبره شاهی، تدفین در تابوت، تدفین های ساده در كف خانه و تدفین در گور خمره دیده شده است.


چند سنگ نوشته بزرگ و بیش از هزاران گل نوشته در هفت تپه كشف شده که نشان از رواج كتابت در این دوره تاریخی می دهد. البته اكثر آنها به زبان اكدی بوده اند. مهرهای فراوانی نیز در منطقه كشف شده است. ظروف و پیكرهای سفالی، اشیای فلزی، سردیسهای گلی، تابوت، اندودهای گلی منقوش، اشیای سنگی و اشیای متنوع تزیینی از موارد دیگری هستند كه در هفت تپه كشف شده اند.

 

قدیمی ترین تاق ضربی فلات ایران:
 محوطه هفت تپه احتمالا همان شهر تیكنی ایلامی است. می توان گفت پس از رونق یافتن شوش و چغازنبیل در 1250 سال پیش از میلاد از اهمیت هفت تپه كاسته شد. بقایای زیگوراتی در هفت تپه به صورت مخروبه قرار دارد كه احتمالا در حدود 30 متر ارتفاع داشته است. این زیگورات در كنار موزه قرار دارد كه در زمان جنگ تحمیلی بسیار آسیب دیده است. در محل دیگری بقایای یك كاخ دیده می شود که از آنجا تعداد زیادی گل نوشته بابلی كشف شد. طاقی كه در مقبره مشهور هفت تپه وجود دارد قدیمی ترین نوع طاق ضربی در دوره ایلامی و فلات ایران است و از نمونه مشابهش در چغازنبیل، 200 سال قدیمی تر است.


قدیمی ترین تاق ایلامینقوش حك شده بر لوحی گلی در هفت تپه

نمونه ای از فرامین کشف شده

 
اطلس تاریخ ایران