هنر ایلامی

 
 

هنر ایلامیان

مجسمه برنزی ناپیرآسو همسر اونتاش گال-قرن 13 پ م -مكشوفه از معبد نینهورساگ در شوش-موزه لوور دور لباس، نواری پهن و شرابه ای دیده میشود و در جلوی آن شالی زردوزی شده افتاده كه بالا تنه را پوشانده است و در سر شانه با سنجاقی به شكل نخل به پیراهن وصل شده است. در نوشته پشت مجسمه، نام او و نفرین نسبت به كسی كه به مجسمه سوء نیت داشته باشد وجود دارد

ترجمه متن نوشته ایلامی

من ناپیرآسو همسر اونتاش ناپیریشا هستم. هر کس که بخواهد مجسمهٔ مرا تصرف کند، هر کس که بخواهد آن را درهم بشکند، هر کس که این کتیبه را خراب کند و یا نام مرا پاک کند، باشد که مورد غضب خدایان اینشوشیناک، نپ ایریشا و کیریریشا قرار گیرد و نام و نسلش از میان برداشته شود .

 

بعدی>>