ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

منبع تصفیه خانه آب و ته نشینی گل - راه آبهای زیر دیوار آب زلال را به قسمت بالا می فرستند

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران