ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

پلكان ورودی به طبقات بالاتر

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران