ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

آجرهای مكتوب در چغازنبیل برای تزیین بنا استفاده می شد

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران