ايلاميان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

آجر مكتوب در تزيين Chogha Zanbil چغازنبیل استفاده شده است

 
Next >>
اطلس تاريخ ايران