ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

آجر مكتوب در تزیین Chogha Zanbil چغازنبیل استفاده شده است

 
Next >>
اطلس تاریخ ایران