< آتشكده نوبهار بلخ  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده نوبهار بلخ

 
 
 

این آتشکده درجنوب شهر بلخ قرار دارد و در زمان ساسانیان از آتشکده های معروف بود. بعدها آتشکده به معبد بودایی تبدیل شد و پس از حمله مسلمانان به مسجد تبدیل شد. در دوره برمکیان مسجد جامع شهر بود و به نام مسجد نه گنبد شناخته می شد.
بنای کنونی از شده هشتم میلادی به جا مانده است. بنای اصلی آتشکده در آن زمان خراب شده است. نویسنده های دوره اسلامی به این مسجد و اینکه پی از این آتشکده بوده اشاره دارند. مقدسی می گوید جد برمکیان در این آتشکده مغ بوده و مسئولیت اداره آتشکده را بر عهده داشت است.


آتشکده نوبهار

مرجع تصویر

 
 
اطلس تاریخ ایران