< آتشكده سرخ کتل  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده سرخ کتل

 
 
 

این آتشکده در شمال پل خمری افغانستان قرار دارد. از آنجا که مجسمه کانیشکای بزرگ شاه معروف کوشانی در کنار آتشکده یافت شده است، احتمال می رود زمان ساخت آتشکده نیز همین دوره باشد.
در سالهای 1952 و 1966 این محوطه حفاری باستان شناسی شده و اشیای بدست آمده از آن از جمله مجسمه کانیشکا به موزه منتقل شده اند اما طالبان پس از تصرف موزه آنها را نابود کرده اند. مجسمه خورد شده شاه کوشانی دوباره توسط باستان شناسان سرهم بندی شده و در موزه به نمایش کذاشته شده است.

مجسمه کوشانی- سرخ کتل

مجسمه کانیشا در زمان کشف - مرجع تصویر
آتشکده در قله تپه ای بلند قرار دارد که به تمام دشت دید مناسبی داد. بر تپه پنجاه و پنج متری چهار تراس بزرگ تراشیده شده است. تراس ها با پلکان پهنی به هم متصل هستند.

ترای های سرخ کتل

مرجع تصویر

آتشکده با ابعاد یازده متر در بالاترین سطح قرار دارد. چهار ستون آتشدان مرکزی را احاطه کرده بودند که حتما سقفی بر روی این ستونها بنا بوده است. بناهای دیگرینیز در مجموعه قرار دارند و پایه ستونهای مختلفی در محلهای مختلف سایت دیده می شوند.

پایه ستون - سرخ کتل

مرجع تصویر

سه مجسمه از این محل بدست آمده اند. مهمترین آنها، که بسیار شبیه مجسمه ای است که در ماتورای هند یافت شده، دارای کتیبه ای به خط یونانی و زبان ایرانی-باکتریایی و به کانیشا شاه کوشانی اشاره دارد.
کتیبه های دیگری نیز در بناها کنده شده اند. یکی از آنها دوباره به کانیشا شاه پیروز اشاره دارد و دیگری به حکمران محلی به نام نوکونزو که آب محوطه را که خشک شده بود تعمیر کرده و دوباره آب را به معبد رسانده است.
کتیبه بنا - سرخ کتل

مرجع تصویر

 
 
اطلس تاریخ ایران