سلوكيان
معبد خورهه
 

معبد خورهه در دشت خورهه از توابع محلات در استان مركزي واقع شده است .بر اساس بررسيهاي صورت گرفته، منطقه خورهه از هزاره دوم پيش از ميلاد مسكوني بوده است از اين معبد تنها دو ستون به ارتفاع شش متر با حجاريهاي زيبا در بالاي آن باقي مانده است.به گفته باستان شناسان در اين محل بنايي ييلاقي براي اشراف سلوكي و معبدي اشكاني قرار داشته است . تا پيش از اين فرض ميشد ستونهاي بر جاي مانده از معبد متعلق به دوره سلوكي بوده ولي اخيرا اين نظريه رد شده است و معلوم شده اين ستونها متعلق به اشكانيان استوسلوكيان در اين محل فقط كوشكي شاهي داشته اند . معماري ستونها يوناني است و به همين دليل باستان شناسان فكر ميكردند اين ستونها سلوكي است

 
تصاوير از منبع ناشناس اينترنتي
حميد صدقي نژاد