ساسانیان
 

پل گاومیشان

 

 


این پل بر روی رودخانه سیمره در جنوب دره شهر در محلی كه رود سیمره و كشگان تلاقی میكنند قرار دارد . رود سیمره در ادامه با نام دز خوانده میشود. بنای پل از دوران ساسانیان میباشد و یكی از عظیم ترین پلهای این دوره است. این پل بزرگ 5 چشمه و مرتفع 175 متر طول دارد.گذر این پل از قلوه سنگ آجر و ملات نیم كوب گچ ساخته شده است و در پایه های اصلی آن از بلوكهای سنگی بزرگ استفاده شده است. این پل توسط خاندان والی در دوره قاجار نیز مورد مرمت قرار گرفت

 

 
 
پل گاوميشان
پل گاوميشان
   
 
پل گاوميشان
پل گاوميشان
 
 
پل گاوميشان
پل گاوميشان
 
 
پل گاوميشان
پل گاوميشان
 
پل گاوميشان پل گاوميشان
پل گاوميشان پل گاوميشان
پل گاوميشان پل گاوميشان
پل گاوميشان پل گاوميشان

تصاویر : حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران