مفرغ لرستان

یکی از شاخص های عصر مفرغ جهان، آثار یافت شده از لرستان ایران است. اشیای مفرغی یافت شده از لرستان، ایلام و کرمانشاه به مفرغ لرستان مشهور هستند. این آثار از دهه های نخست قرن بیستم کشف و توسط موزه های مختلف دنیا خریداری شدند. در این سال ها آثار مفرغی لرستان از حفاری های غیر علمی بدست می آمدند. سازندگان این اشیای مفرغی را افراد قوم کاسی دانسته اند.  این اشیا عبارتند از خنجر، شمشير، سرگرز، ادوات و ساز و برگ اسب (انواع لگام، آويزها و...)، زيورآلات (گوشواره، انگشتر، گردن بند و ...)، مجسمه هاي کوچک انسان و حيوان، انواع طلسم ها، علم ها و ظروف مفرغي.
در آثار مفرغی لرستان باورها و آیین های مردم ساکن منطقه را می توان دید. بسیاری از آنها دارای نقوش مذهبی هستند. سوزن و سنجاق های مفرغی بسیاری نیز از منطقه لرستان گزارش شده است. از این سنجاق ها به احتمال زیاد برای دفع ارواح استفاده می شد. این اعتقاد تا دهه های اخیر نیز در برخی نقاط ایران رواج داشت. بعضی سنجاق ها در انتها به صفحه مدوری ختم می شوند که دارای نقوش مذهبی هستند. اکثر سنجاق ها در قبر زنان یافت شده است.
بخشی از منطقه لرستان زیر نفوذ شاهنشاهی ایلام بود. کاسی ها که همسایه شمالی ایلامیان بودند و بعدها به بین النهرین کوچ کردند، با ایلامی ها جنگ های زیادی داشتند و در مواردی هم صلح بین آنها برقرار بود. این دو قوم تبادل فرهنگی داشتند و هنر مفرغ سازی لرستان به شاهنشاهی ایلامی نیز انتقال یافته بود.
سفال این دوره به رنگ نخودی با نقوشی به رنگ قرمز تیره تا سیاه است. صنعت سفال سازی این منطقه پیشرفت چشمگیری داشته و از سفال علاوه بر ظرف، اشیای گوناگونی کاربردی و ریتون نیز می ساختند. یک غلاف از جنس عاج برای یک خنجر مفرغی به تازگی یافت شده است. این اولین بار است که غلاف یکی از بیشمار خنجرهای مفرغی لرستان توسط باستان شناسان کشف شده است. اوج هنر مفرغ لرستان در هزاره اول پیش از میلاد است و بیشتر سافته های باستان شناسی، از محوطه های استقراری بدون سقف و مورد استفاده جوامع کوچرو بدست آمده است.