ايران در پيش از تاريخ
گوهر تپه هزاره سوم تا اول پيش از ميلاد

گوهر تپه در حوالی بهشهر قراردارد و باستان شناسان در آنجا آثار كوره های ذوب فلز كشف كرده اند كه متعلق به اوایل هزاره اول پیش از میلاد است. پیش از این در مازندران سنگهای آهن كشف شده بود، ولی تا كشف كوره ذوب فلز نمی شد بر دستیابی اهالی این منطقه به صنعت فلز كاری نظر قطعی داد. با توجه به كوره های سفال و ذوب فلز، این منطقه صنعتی بوده است.
نكته جالب اینكه بادهای غربی شرقی در محل جریان دارد و ساكنان آن كوره های خود را در قسمت شرقی ساخته بودند تا دود كوره ها وارد منازل مسكونی آنها نشود. دو دوره تاریخی این تپه مربوط به هزاره سوم و هزاره اول پیش از میلاد است.

 

سايت موزه گوهر تپه
در اين محل به كوشش سازمان ميراث فرهنگي موزه سرباز باستان شناسي افتتاح شده است .بازديدكنندگان ميتوانند آنچه را كه باستان شناسان از دل خاك بيرون آورده‌اند را مشاهده كنند .نحوه تدفين و اجناسي كه در گذشته كنار مردگان قرار داده ميشد در اين موزه ديده ميشود

اطلس تاريخ ايران
ماخذ : سايت خبري ميراث فرهنگي