ایران در پیش از تاریخ
تپه سنگ چخماق -نوسنگی

 

 

 

 

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی

محوطه باستانی سنگ چخماق شامل چند تپه باستانی در شمال شهر بسطام قرار دارد. ابتدا در این منطقه دهکده ای در دوره نوسنگی بدون سفال حدود 6500 سال پیش از میلاد تشکیل شد. سفال های بدست آمده از تپه شرقى قرمز رنگ، با نقوش هندسى ساده هستند. ظروف شامل کاسه، بشقاب، کاسه‌هاى گود و ديگ است. مجسمه‌هاى سنگى و گلي، ادوات و ابزارى مانند سوزن، درفش، کفگير، آويزهائى از جنس شاخ و استخوان، ادوات سنگى شامل خراشنده، تيغه داس، ادوات ريز، تبرها و تيشه‌هاى صيقل داده شده از این محوطه کشف شده اند. بیشتر آثار بدست آمده از این منطقه در موزه توکیو نگه داری می شوند.

 

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران