ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سوراخ کننده- غار مرور هلیلان- فراپارینه سنگی- موزه ملی ایران

Halilan stone tools- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad