ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تیغه سنگی- علی تپه- فراپارینه سنگی- موزه ملی ایران

Ali teppe stone tools- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad